Граждане Херсонеса

Тендеры заповедника на tender.me.gov.ua

План закупок. Проведение процедур закупок. Запрос ценовых предложений. ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ.

план закупок заповедником от 01.10.12 с изменениями от 23.10.12 и 29.10.12 на сайте госзакупок tender.me.gov.ua

план закупок заповедником от 01.10.12 с изменениями от 23.10.12 и 29.10.12 на сайте госзакупок tender.me.gov.ua

PDF файлы: 

ПЗ_2012_02221455
ЗПЗ_2012_02221455
ЗПЗ_2012_02221455_1

https://tender.me.gov.ua/ Главная »Поиск объявлений» Проведение процедур закупок

согласно с планом закупок заповедником от 01.10.12 с последними изменениями от 29.10.12 ЗПЗ_2012_02221455_1

согласно с планом закупок заповедником от 01.10.12 с последними изменениями от 29.10.12 ЗПЗ_2012_02221455_1

согласно с планом закупок заповедником от 01.10.12 с последними изменениями от 29.10.12 ЗПЗ_2012_02221455_1

запрос ценовых предложений PDF файл 

содержит:

Запит цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний заповідник «Херсонес Таврійський»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02221455
1.3. Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Древня,1, 99045
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35228013000108
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв’язок з учасниками: начальник юридичного відділу, Тюлєнєва Анастасія
Володимирівна, м. Севастополь, вул. Древня,1, тел
(0692)24-13-69,tiulan@mail.ru
1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство культури України
код за ЄДРПОУ 37535703
2. Джерело фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі — спеціальний фонд бюджету.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)-
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку,
не для оприлюднення) — .
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю: —
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з перевезення вантажів
спеціалізованим автомобільним транспортом (послуги з найму спеціалізованого
автотранспорту), код ДК 016-97: 60.24.1
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частини: послуги з перевезення вантажів
спеціалізованим автомобільним транспортом (послуги з найму спеціалізованого
автотранспорту)
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: грудень 2012р.
6. Основні умови договору:відповідно до розділу IX Закону України «Про
здійснення державних закупівель»
7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів з дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце: м. Севастополь, вул. Древня,1, 99045, каб. №3, особисто або поштою
8.2. Строк: до 10-00 21.11.2012р.
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце: м. Севастополь, вул. Древня,1, 99045, кабінет директора.
9.2. Дата: 21.11.2012 р.
9.3. Час:11-00
10. Додаткова інформація.
10.1 Способи зв’язку для отримання додаткової інформації – (0692)24-13-69:
кваліфікаційні критерії — відповідно до ст.16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель».
Голова комітету з конкурсних торгів:
генеральний директор Жунько Л.М.
Исп. Начальник юридичного відділу
Тюлєнєва А.В.
т.(0692) 24-13-69

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ DOC файл

содержит:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК « ХЕРСОНЕС  ТАВРІЙСЬКИЙ»

  ЗАТВЕРДЖЕНО:
  РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ з конкурсних торгів
  № 23 ВІД  22.10.2012 року
  ПОГОДЖЕННО:ГОЛОВА КОМІТЕТУ з конкурсних торгів
  Л.М.ЖУнЬко _______________________

                                                                                м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Предмет закупівлі: послуги в галузі архітектури
Код 016-97: 74.20.2
Конкретне найменування: Розроблення проектів землеустрою, надання дозволів на відведення земельних ділянок  

Затверджено

протоколом  №23 від «22»  жовтня  2012 року

м. Севастополь  2012 р. 

Зміст документації конкурсних торгів 

1 Загальні положення
  1 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
  2 Інформація про замовника торгів
  3 Інформація про предмет закупівлі
  4 Процедура закупівлі
  5 Недискримінація учасників
  6 Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
  7 Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів
2 Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
  1 Процедура надання роз’яснень щодо  документації конкурсних торгів
  2 Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів
  1 Оформлення пропозиції конкурсних торгів
  2 Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
  3 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
  4 Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
  5 Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
  6 Кваліфікаційні критерії до учасників
  7 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
  8 Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, до яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
  9 Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
  1 Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів
  2 Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
  1 Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
  2 Виправлення арифметичних помилок
  3 Інша інформація 
  4 Відхилення пропозицій конкурсних торгів
  5 Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
6 Укладання договору про закупівлю
  1 Терміни укладання договору
  2 Істотні умови, які обов’язково включаються  до договору про закупівлю
  3 Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
  4 Забезпечення виконання договору про закупівлю
Додаток 1 Перелік земельних ділянок Національного заповідника «Херсонес Таврійський», які потребують розроблення проектів землеустрою
Додаток 2 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТІВ , ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Додаток 3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Додаток 4 МЕТОДИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Додаток 5 «ЦІНОВА ФОРМА» ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ  

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі – Закону). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
— повне найменування: Національний заповідник «Херсонес Таврійський»(далі – Замовник)
— місцезнаходження: 99045 м. Севастополь, вул. Древня,1
— посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Начальник юридичного відділу Національного заповідника «Херсонес Таврійський», (0692) 24-13-69
3. Інформація про предмет закупівлі:
— найменування предмета закупівлі: Предмет закупівлі: послуги в галузі архітектури (розроблення проектів землеустрою, надання дозволів на відведення земельних ділянок) код ДК 016-97: 74.20.2
— вид предмета закупівлі:  послуги
— місце, кількість, обсяг надання послуг: Відповідно до додатку №1 (Перелік земельних ділянок, які потребують розроблення проектів землеустрою та надання дозволів на відведення у постійне користування Національному заповіднику «Херсонес Таврійський»)
— строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): грудень 2012 року
4. Процедура закупівлі Відкриті торги
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів Валютною пропозиції конкурсних  торгів є гривня.Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов укладеного Договору.
7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.Всі документи, що виготовляються безпосередньо учасниками відкритих торгів для подання у складі своєї пропозиції конкурсних торгів складаються українською мовою.Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо  документації конкурсних торгів Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавство, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).  

 Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.  Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*, крім оригіналів документів, виданих іншими установами та підприємствами і нотаріально засвідчених копій. Крім того, копії документів мають містити напис «Копія. Згідно з оригіналом». Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів із зазначенням номеру сторінки пропозиції конкурсних торгів, на якій знаходиться документ.Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.На конверті повинно бути зазначено:

— повне найменування і місцезнаходження замовника;

— назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

— повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його адреса (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

— маркування: «Пропозиція конкурсних торгів» «Не відкривати до 11:00  29.11.2012 р.»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасникаПропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:- реєстру наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком;- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та договору;- заповненої форми «Цінова форма пропозиції конкурсних торгів», що визначена у додатку 4 до цієї документації (вартість послуг, яка вказана в пропозиції повинна відповідати сумарній вартості послуг зазначеної в кошторисному розрахунку);

— інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу ІІІ цієї документації;

— документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленим замовником у п.6 Розділу ІІІ цієї документації.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгівНе вимагається. 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів Забезпечення не вимагається. 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійснимиПропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 робочих днів.До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.Учасник має право:- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

— погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 6. Кваліфікаційні критерії до учасниківУчасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).Учасник повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

— він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

— учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

— виявлено факт участі учасника у змові;

— фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

— службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

— пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

— учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

— учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

— учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

—  учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним вимогам та іншим вимогам Замовника учасник процедури закупівлі в складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає документи відповідно до Додатку 2.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Про документи, подання яких Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів вимагається Замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів, Учасник повинен зазначити у довідці, поданій в довільній формі з зазначенням підстави ненадання документа з посиланням на законодавчі акти, в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, якщо подання цих документів не передбачено чинним законодавством для такого Учасника.

Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям або іншим вимогам замовника, або зміст наданих документів не відповідає встановленим замовником вимогам, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим цією документацією конкурсних торгів, іншим вимогам замовника та за відсутності інших, передбачених Законом та цією документацією конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівліУчасники процедури закупівлі в складі своєї пропозиції конкурсних торгів повинні надати інформацію та документи, що підтверджують відповідність послуг технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі,що зазначені у документації конкурсних торгів (Додаток 3).Зазначений у технічному завданні детальний склад послуг повинен підтверджуватися відповідною розцінкою в кошторисі. Кошторис складається та подається в складі пропозиції учасника окремо по кожній земельній ділянці. Кошторис має бути розроблено на підставі чинних нормативно-правових документів. Учасник має зазначити на підставі якого нормативно-правового акту розроблено кошторис.Кошторис в обов’язковому порядку повинен містити формули на підставі яких здійснювався розрахунок вартості по кожному виду послуг.Лише наявність повної відповідності складу послуг вказаних в інструкції, технічному завданні та кошторисах підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгівНе передбачено. 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасникомУчасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів: — спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:Особисто або поштою — місце подання пропозицій конкурсних торгів:99045, Національний заповідник «Херсонес Таврійський», м.Севастополь, вул. Древня,1, каб. № 3 — кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):29.11.2012 р. до 10:00Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: — місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:99045, Національний заповідник «Херсонес Таврійський», м.Севастополь, вул. Древня,1, кабінет директора — дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:29.11.2012 р. 11:00  — реєстрація учасників, що виявили бажання бути присутніми на процедурі розкриття: До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.Повноваження Учасника та (або) його представника підтверджуються наступним чином:ü  якщо Учасником є фізична особа-підприємець:

 

 • то вона повинна мати при собі документ, що засвідчує його особу;
 • у разі, коли Учасника представляє інша особа, – їй необхідно мати при собі копію довіреності або доручення на представництво інтересів Учасника, повноваження на підпис документів від імені Учасника, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, оригінал якої має знаходитись у пропозиції конкурсних торгів Учасника, та копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує довіреність, а також мати при собі документ, що засвідчує його особу.

ü  якщо Учасником виступає юридична особа:

 • у разі, коли представником є керівник, він повинен мати при собі завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення), та мати при собі документ, що засвідчує його особу;
 • у разі, коли Учасника представляє інша особа, – їй необхідно мати при собі копію довіреності або доручення на представництво інтересів Учасника, повноваження на підпис документів від імені Учасника, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, оригінал якої має знаходитись у пропозиції конкурсних торгів Учасника, та копії документів, що підтверджують повноваження керівника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення), який підписує довіреність, а також мати при собі документ, що засвідчує його особу.

Ці підтвердження повинні бути надані Замовнику до початку процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів, під час реєстрація учасників, що виявили бажання бути присутніми на процедурі розкриття.

Завірена Учасником копія документа, що засвідчує особу Учасника та (або) його представника повинна бути надана в складі пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріюЗамовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.Оцінка пропозицій конкурсних торгів буде здійснюватись відповідно до методики зазначеній в Додатку 4. 2. Виправлення арифметичних помилокЗамовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.Порядок перевірки та виправлення арифметичних помилок:1.  при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;2. при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. У разі виявлення арифметичної помилки Замовник письмово звертається до учасника процедури закупівлі, з пропозицією погодити виправлення виявленої арифметичної помилки.

 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 3. Інша інформація  оскарження: Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно норм статті 18 Закону. — відмова в участі у процедурі закупівлі:Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:1) він має незаперечні докази того, що учасник, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник  приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. — ціна пропозиції конкурсних торгів:Усі витрати Учасника пов’язані з підготовкою, в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються, зокрема й у разі відміни торгів, визнання торгів такими, що не відбулись та у разі відхилення пропозиції Учасника.Ціна кожної позиції, та сумарна вартість (ціна) пропозиції конкурсних торгів має бути чітко визначена. 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:-          не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим цією конкурсною документацією;-          не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28  Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяЗамовник відміняє торги у разі:-          відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;-          неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;-          виявлення факту змови учасників;

—          порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

—          подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

—          відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

—          якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

—          ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

—          здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

 1. Терміни укладання договоруУ день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 2. Істотні умови, які обов’язково включаються  до договору про закупівлюІстотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю, зазначаються відповідно до вимог статей 40, 41 Закону України «Про здійснення держаних закупівель», Наказу Міністерства економіки України від 27.07.2010р №925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти.У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Істотні умови договору про закупівлю:

 

1. Предмет договору: послуги в архітектурі ((розроблення проектів землеустрою, надання дозволів на відведення земельних ділянок)

2. Кількість послуг та вимоги щодо їх якості: надані послуги повинні відповідати технічним вимогам до предмету закупівлі, визначеним у цій документації.

3. Порядок здійснення оплати:

— оплата за договором здійснюється поетапно

фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення;

— у разі відсутності коштів на оплату виконаних етапів (роботи) початок фінансування і остаточні розрахунки можуть бути перенесені.

 

4. Ціна договору: _________________ (вказати вартість цифрами та прописом)

 

5. Термін та місце надання послуг: до 31 грудня  2012 року, зміст та терміни виконання головних етапів визначаються календарним графіком (додаток до договору).

6. Строк дії договору: 31 грудня  2012 року.

7. Права та обов’язки сторін:

Замовник зобов’язаний:

Здійснювати своєчасно і в повному обсязі оплату згідно договірних зобов’язань;

Приймати  надані  послуги згідно з актом наданих послуг протягом трьох робочих днів після пред’явлення акту наданих послуг  шляхом його підписання або надавати Виконавцю мотивовану письмову відмову від підписання акту з переліком виявлених недоліків. У випадку відсутності такої відмови послуги Виконавця вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі.

Контролювати об’єми і якість наданих послуг. При виявленні недоліків, недоробок у наданні послуг своєчасно інформувати про це Виконавця.

Замовник має право:

Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 30 днів;

Зменшувати обсяг надання  послуг та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору;

Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

Виконавець зобов’язаний:

Забезпечити надання послуг у строки, обумовлені у договорі;

Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам, передбаченим законодавством України;

Своєчасно надавати документи для оплати за надані послуги.

Виконавець має право:

Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань Замовником, повідомивши про це його у строк 30 днів;

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

Після завершення робіт (етапів) учасник представляє замовнику акт здавання-приймання в 2-х примірниках, комплект документації, передбаченої технічним завданням та умовами договору.

Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред’явлення Виконавцем рахунка на оплату послуг (далі – рахунок) на підставі наданих послуг згідно акту здачі-приймання послуг у строк 5 робочих днів з моменту підписання акту. Розрахунки за договором здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів Замовником на поточний рахунок Виконавця. При наявності фінансування оплата повинна здійснюватись Замовником в повному обсязі за фактично надані послуги.

До рахунка додається акт наданих послуг.

У разі невиконання учасником умов договору, доопрацювання представлених результатів відповідно до зауважень замовника проводиться за рахунок коштів учасника на підставі двостороннього акта з переліком потрібних доробок і визначенням термінів їх виконання.

В складі пропозиції конкурсних торгів учасник подає заповнені та підписані істотні умови договору, що визначені в даному пункті  конкурсної документації. 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлюУ разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 4. Забезпечення виконання договору про закупівлюПодання забезпечення виконання договору про закупівлю не передбачено.

 

Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК

земельних ділянок, які потребують розроблення проектів землеустрою

та надання дозволів на відведення у постійне користування

Національному заповіднику «Херсонес Таврійський»

 

№ з/п

 

Місце розташування

земельної ділянки

Орієнтовна площа

Підстава для проведення роботи

Цільове призначення

1. м. Севастополь, Гагарінський район, в районі вул.П.Корчагина, мікрорайон «Омега-2а»

16,0 га

Рішення Севастопольської міської Ради№ 2597 від 07.02.2012 р.;№ 4696 від 15.02.2006р. Для вивчення, охорони та реставрації культурного шару і пам’ятки археології – садиби наділа 6 і охоронної зони пам’ятника археології (ділянка заповідника № 4)
2. м. Севастополь, Гагарінський район,  по Камишовському шосе, в районі міських очисних споруд

37,0га

Рішення Севастопольської міської Ради№ 2595 від 07.02.2012 р.,№ 2409 від 20.10.2004р Для вивчення, охорони та реставрації пам’ятки археології – древніх земельних ділянок античного землеробства 131 та 146, створення експозиції древньої дороги і паркану, проведення консервації стін і полотна дороги,висадки винограду і дотримання древньої агротехніки (ділянка заповідника № 9)
3. м. Севастополь, Гагарінський район, проспект Жовтневої революції, біля створного знака

3,7 га

Рішення Севастопольської міської Ради№ 2596 від 07.02.2012 р.;№ 4079 від 23.11.2005р. Для вивчення, охорони та реставрації культурного шару і пам’ятки археології – земельних наділів (клер) та сільськогосподарських садиб наділа 100 і охоронної зони пам’ятника археології (ділянка заповідника № 15)
4. м. Севастополь, у підніжжя Сапун-гори, урочище Таш-Кулле

4,2 га

Рішення Севастопольської міської Ради№ 2595 від 07.02.2012 р.,№ 2409 від 20.10.2004р Для вивчення, охорони і реставрації пам’ятки археології – древнього поселення та створення експозиції під відкритим небом (ділянка заповідника № 18)

 

Додаток 2

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТІВ , ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам підтверджується наступними документами:

1. Довідка (оригінал, в довільній формі) Учасника торгів, що містить інформацію про надання аналогічних послуг за 2011-2012 рр. Довідка повинна містіть інформацію про назву контрагентів, термін надання послуг та  результати надання послуг.

2. Завірена копія або оригінал балансу підприємства Учасника за останній звітний період.

3. Завірена копія або оригінал звіту про фінансові результати за останній звітний період.

4. Завірена копія або оригінал звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (надають тільки підприємства фінансова звітність яких включає указану форму звіту).

5. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (копія). Довідка повинна бути отримана не раніше ніж як за 10 днів до дня подання пропозиції конкурсних торгів.

6. Довідка, про те, що учасник не є банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура (копія). Довідка повинна бути видана не раніше дати виходу оголошення про проведення процедури закупівлі, яка видана державним органом (підприємством) з питань банкрутства.

7. Довідка про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів) (копія), що видана в органах Державної податкової служби України, яка повинна свідчити про відсутність зазначеної заборгованості та бути чинною на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів.

8. Завірена копія статуту Учасника або завірена копія  іншого установчого  документа.

9. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ) (для фізичних осіб – довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту).

10. Копія ліцензія на виконання робіт, передбачених даною процедурою торгів.

11. Документи, що підтверджують повноваження особи Учасника підписувати пропозицію конкурсних торгів та завіряти копії усіх документів відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Юридичні особи подають копії документів засвідченні підписом уповноваженої особи учасника, скріплені печаткою, із зазначенням посади і дати підпису чи нотаріально завірені копії.

Фізичні особи подають копії документів, засвідчені власним підписом Учасника чи нотаріально завірені копії.

Для Учасника-нерезидента вищевказані відомості подаються з документами, форма яких офіційно прийнята в країні реєстрації Учасника. Такі документи подаються разом з завіреним перекладом.

Примітки:

1) у разі необхідності, Замовник має право звернутись:

до будьякого Учасника процедури закупівлі за розясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів;

до будьякого Учасника процедури закупівлі, щодо повторного підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам;

за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

2) Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

 

Додаток 3

Технічне завдання 

 1. Підстава для проведення роботи.

Рішення Севастопольської міської Ради № 2597 від 07.02.2012 р.; №4696 від 15.02.2006р.;  №2595 від 07.02.2012 р.; №2409 від 20.10.2004 р; №2596 від 07.02.2012 р.; №4079 від 23.11.2005р.

 1. Нормативно правова база.

2.1. Земельний кодекс України.

2.2. Закон України «Про землеустрій».

2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1094 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення».

2.4. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації».

2.5. Інші законодавчі та нормативно-правові акти, що встановлюють вимоги до складу, змісту та оформлення проектної документації із землеустрою.

 1. Мета роботи.

3.1. Розроблення проектів землеустрою, надання дозволів на відведення земельних ділянок в постійне користування Національному заповіднику «Херсонес Таврійський».

 1. Характеристика об’єктів.

№ з/п

 

Місце розташування

земельної ділянки

Орієнтовна площа

Цільове призначення

1. м. Севастополь, Гагарінський район, в районі вул.П.Корчагина, мікрорайон «Омега-2а»

16,0 га

Для вивчення, охорони та реставрації культурного шару і пам’ятки археології – садиби наділа 6 і охоронної зони пам’ятника археології (ділянка заповідника № 4)
2. м. Севастополь, Гагарінський район,  по Камишовському шосе, в районі міських очисних споруд

37,0га

Для вивчення, охорони та реставрації пам’ятки археології – древніх земельних ділянок античного землеробства 131 та 146, створення експозиції древньої дороги і паркану, проведення консервації стін і полотна дороги,висадки винограду і дотримання древньої агротехніки (ділянка заповідника № 9)
3. м. Севастополь, Гагарінський район, проспект Жовтневої революції, біля створного знака

3,7 га

Для вивчення, охорони та реставрації культурного шару і пам’ятки археології – земельних наділів (клер) та сільськогосподарських садиб наділа 100 і охоронної зони пам’ятника археології (ділянка заповідника № 15)
4. м. Севастополь, у підніжжя Сапун-гори, урочище Таш-Кулле

4,2 га

Для вивчення, охорони і реставрації пам’ятки археології – древнього поселення та створення експозиції під відкритим небом (ділянка заповідника № 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вихідні дані для проведення роботи.

5.1. Матеріали, що обґрунтовують розмір земельної ділянки та доцільність передачі її в постійне користування заповіднику

5.2. Рішення Севастопольської міської.

5.3. Наявні обмеження: охоронні зони інженерних комунікацій

5.4. Земельні сервітути: вирішуються проектом

 1. Етапи роботи

—        Перший етап – підготовчий: збір, систематизація та аналіз вихідних даних.

—        Другий  етап – виробничий: складання проекту у об’ємі, передбаченому чинним  законодавством.

 1. Вимоги до виконання робіт

7.1. Розробку проектів землеустрою проводити у відповідності з чинним законодавством України.

7.2. Перший етап включає:

—        вивчення наявних матеріалів;

—        підготовка робочого плану робіт;

—        аналіз технічної, методичної і технологічної забезпеченості робіт;

—        аналіз наявних архівних матеріалів геодезичних, землевпорядних, облікових та топографічних робіт, що виконувалися на даній території;

—        аналіз та оцінка наявних матеріалів містобудівної документації;

—        проведення польових геодезичних вишукувань

7.3.  Другий етап включає:

—        складання планово-картографічного матеріалу;

—        формування пояснювальної записки;

—        оформлення проектів землеустрою.

 1. Документи і матеріали, що повинні бути представлені за результатами виконаних робіт:

8.1. Проект землеустрою включає:

—        пояснювальну записку;

—        графічні матеріали;

—        додатки.

8.2. Проекти землеустрою виготовляються на паперових та електронних носіях

Додаток 4

МЕТОДИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна; 

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

1. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” — 100.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл  = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin  — найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  Ціна”. 

Додаток 5 

«ЦІНОВА ФОРМА»

ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ**

 

Ми, ____________________(назва Учасника), уважно вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги Замовника, щодо предмету закупівлі,  уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, цим надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг з _____________________:

1. Повне найменування Учасника:

2. Адреса ( юридична, поштова ):

3. Код ЄДРПОУ – (для юридичних осіб):

ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів:

4. Банківські реквізити:

5. Відомості про керівника ( П.І.Б., посада, контактний телефон ) – для юридичних осіб:

6. Телефон, факс:

7. П.І.Б. ,посада особи (осіб), уповноваженої підписувати документи по цій процедурі закупівлі та за його результатами від імені Учасника:

8.Форма власності, організаційно-правова форма – для юридичних осіб:

9. Цінова пропозиція:

Найменування предмету закупівлі

Сума пропозиції (цифрами та прописом)

   

Примітка: у суму пропозиції повинні бути  включені витрати на транспортування, страхування, сплати мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

10. Ми надаємо згоду дотримуватись умов нашої пропозиції конкурсних торгів протягом ______________________________ днів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

11. Ми погоджуємось, що якщо наша пропозиція не буде відповідати вимогам документації конкурсних торгів, Ви маєте право відхилити нашу пропозицію.

12. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу, чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно до умов цієї документації конкурсних торгів.

13. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

14. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у держаному офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів з дня акцепту пропозиції  та  у відповідності із вимогами цієї документації конкурсних торгів та  Закону.

 

Прізвище та підпис уповноваженої особи

М.П.

 

**Надається Учасником на фірмовому бланку. Учасник не повинен змінювати форм , що наведена у Додатку 4. 


 
 1. Алексей, 19.11.2012 в 0:51   #   Ответить   

  Сайт по тендерам весьма неудобен

  Чтобы сберечь Ваше время на авторизации предлагаю воспользоваться моим аккаундом

  ЛОГИН: levoalexey@gmail.com
  ПАРОЛЬ: 1